Általános Szerződési Feltételek

A kisbusz bérlés folyamata

A kisbusz bérlési szándékról a Bérlő előzetes értesítést küld Bérbeadónak. Ez lehet telefonos megbeszélés, amikor Bérlő elmondja, hogy mettől meddig szeretne kisbuszt bérelni. Ilyenkor megbeszéljük a kisbusz bérlés célját és feltételeit is. A megrendelést Bérbeadó szóban visszaigazolja.

A másik lehetőség, hogy bérbe vevő írásban kér árajánlatot, illetve foglalja le a járművet. Ilyenkor kitölti a weboldalunkon található űrlapot, majd elküldi azt. Az űrlap beérkezése után Bérbeadó átnézi a foglalást és ha van szabad jármű a lefoglalt időpontban akkor írásban visszaigazolja a kért időpontot. Csak írásban visszaigazolt foglalás minősül hivatalos ajánlattételnek, illetve foglalásnak.

Ha a Bérlő szeretné a visszaigazolt foglalást érvényesíteni úgy aláírja a foglalási szerződést és kifizetni a foglalási előleget.

Bérbeadó nem köteles fenntartani a járművet, ha a visszaigazolás után Bérlő nem fizette ki a foglalót, illetve nem írta alá a szerződést.

A foglalás lemondása esetén a foglaló nem jár vissza.

Ha a foglalás a bérbevétel előtti egy héten belül történik, akkor a teljes bérleti díj kifizetésével lehet a kisbuszt lefoglalni.

Kisbusz bérlés feltételei

Magánszemély esetén

 • Betöltött 21. életév.
 • Legalább 2 éves érvényes “B” kategóriás jogosítvány.
 • Érvényes személyi igazolvány.
 • Érvényes lakcímkártya.

Cég esetén

 • Eredeti aláírási címpéldány vagy aláírás minta
 • Cégbírósági bejegyzés
 • Céges bélyegző
 • 2 tanúval ellátott meghatalmazás (cég által meghatalmazott személy esetén)
 • Gépjárművezető(k) személyes okmányai (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • legalább 2 éves érvényes “B” kategóriás jogosítvány
 • betöltött 21. életév

Mit tartalmaznak a feltüntetett árak?

 • a kisbusz bérleti díját,
 • az egész éves Magyarországra érvényes autópálya matricát,
 • a kötelező és CASCO biztosítást,
 • a szerviz díjakat, amely 0-24 „Assistance” szolgáltatást tartalmaz,
 • évszaknak megfelelő gumiabroncsot, hóláncot,
 • működési költségeket.

Mit NEM tartalmaznak a feltüntetett árak?

 • üzemanyag költséget (a kisbuszt tele tankolva adjuk át és tele tankolva kérjük vissza)
 • külföldi autópálya matrica díjakat,
 • parkolási díjakat,
 • nem rendeltetésszerű használatból eredő károk vagy rongálás összegét,
 • bírságok összegét: gyorshajtás, parkolás, külföldi útdíjak elmulasztása stb. Bírság esetén kezelési költséget számítunk fel.

A bérleti díjon felül felmerülő költségek:

Ha szennyeződött a kárpit, a tisztítása további költségeket von maga után! Takarítási költség a Kisbuszbérlés Árak lapon van feltüntetve.

Kaució összege az Árak lapon feltüntetett összeg, amelyet, ha nem történt káresemény a bérlés végén visszaadunk Önnek. Károkozás esetén a kaucióból kerül levonásra a CASCO önrésze, ami az Árak lapon feltüntetett összeg

Amennyiben a bérelt gépjárművét nemcsak belföldön, de más országokban is használni kívánja, ezt az autófoglaláskor kérjük jelezze munkatársunknak.

A gépjárművekkel Európai Unión kívüli országokba be, illetve átutazni tilos!

Gépjárműveinken állatot szállítani és dohányozni tilos!

A feltüntetett árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFA-t és forintban értendők. 30 napnál hosszabb idejű bérlés esetén kérjen egyedi árajánlatot. Minden megkezdett 24 óra számít 1 bérleti napnak.

 • A kisbusz bérleti díja napi átlag 300km utazást tartalmaz belföldi, illetve külföldi használat estén e fölött külön díjat számolunk fel. (például: 10nap 3000Km utazást tartalmaz)
 • A járművet vezető személynek érvényes jogosítvánnyal és egyéb személyi iratokkal kell rendelkeznie ezt a Bérbeadó a Bérlő hozzájárulásával le is másolja (ez szükséges a bérlés esetleges bizonyításához)
 • A Bérbeadó vállalja, hogy a kisbuszt tisztán, az évszaknak megfelelően, előre felkészített kiváló műszaki és esztétikai állapotban, tele tankolva adja át az előre megbeszélt extrákkal.
 • A Bérlő vállalja, hogy a kisbuszt ugyanilyen állapotban, tisztán, tele tankolva adja vissza. Ha esetleg a jármű szennyezett, vagy nincs tele tankolva, illetve sérülés található a járművön akkor az áraknál feltüntetett pótdíj lesz felszámolva. Ha minden rendben van akkor Bérbeadó a kifizetett kauciót hiánytalanul visszaadja.
 • Kisbusz Bérlő köteles a bérelt kisbuszt és tartozékait a használati, illetve kezelési útmutató szerint megismerni, és az útmutató szerint óvni, használni. A Bérlő a kisbusz használata során minden felmerült kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ugyanígy anyagi felelősséggel tartozik minden a bérlés során átadott tartozékért és tárgyért.
 • Bérlő köteles a járművet védeni a rongálástól. Ha nem használja a kisbuszt akkor azt be kell zárni, ablakok felhúzását ellenőrizni és a riasztót bekapcsolni. Tilos bármilyen rövid időre is a járműben értékeket látható helyen elöl hagyni, mivel ez előidézheti az alkalomszerű betörést a járműbe. A parkolás során törekedni kell rá, hogy forgalmas kivilágított, őrzött parkolóban, vagy zárt helyen hagyjuk a kisbuszt. A parkolást, lezárást teljes körültekintéssel kell végrehajtani.

A kisbuszt tilos:

 • Tilos bűncselekmény elkövetésére használni, amelyet a BTK tilt, illetve büntetni rendel.
 • Tilos a kisbuszt alkohol, vagy bármilyen drog, gyógyszer hatása alatt beindítani, illetve vezetni.
 • Más személynek bérbe adni, illetve kölcsön adni akár rövid időre is.
 • Személy, illetve teherszállításra a Bérbeadó tudta és engedélye nélkül használni.
 • Versenyzésre, illetve bármilyen a szerződésben rögzített módtól való eltérő dologra használni.
 • Tilos más járműveket, pótkocsit, lakókocsit a bérelt kisbusszal vontatni kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten ezzel a céllal adta bérbe a járművet.
 • A hűtőfolyadék, kenőolaj, fékfolyadék kritikus szint alá csökkenése, vagy elfolyása esetén tilos a járművet tovább használni. Ilyen probléma esetén a kisbuszt azonnal le kell állítani az út szélére lehúzódva. Ilyenkor le kell állítani a motort is és haladéktalanul értesíteni kell Bérbeadót a műszaki hibáról.

Bérlő feladata a bérlési idő alatt a kisbusz napi átvizsgálása indulás előtt. Bérbeadó minden bérbeadás előtt műszaki szempontból átvizsgálja az autót és minden szükséges cserét, utántöltést és beállítást elvégez. A kisbusz javítása Bérbeadót terheli kivéve, ha Bérlő terhére felróható a meghibásodás. Ilyen eset lehet a nem rendeltetésszerű használat, illetve, ha meghibásodás esetén a járművel tovább halad és azt nem állítja le. Célszerű a bérelt jármű használati utasítását átolvasni, és a jármű működését megismerni.

Ha a meghibásodás a Bérlőnek felróható okból következik be akkor Bérlő köteles Bérbeadó részére a szállítási, műszaki mentési, illetve a javítási költséget megfizetni. Javítást Bérlő nem végezhet a járművön, illetve tilos a jármű motorjának bármilyen megbontása, alkatrész ki, illetve beszerelése, cseréje.

Bérbeadó nem felelő azon károkért, amelyek Bérlőt érhetik a kisbusz meghibásodása esetén, közvetlenül, illetve közvetetten.

Ha műszaki meghibásodás következik be Bérlő köteles Bérbeadót azonnal értesíteni. A kisbusz javítása amennyiben a meghibásodás nem Bérlő felelőssége, Bérbeadót terheli. Bérbeadó vállalja, hogy 24 órán belül vagy helyszíni javítással, vagy csere kisbusszal a problémát elhárítja. Műszaki hiba esetén Bérlőnek felmerült plusz költségek (utazás, szállásdíj stb.) Bérbeadóra nem hárítható át, ezeket Bérbeadónak nem kell kifizetni. Ezeket a károkat a Bérlő által külön megkötött utazási biztosítás kifizeti.

Bérbeadó nem felelős a Bérlő által a kisbuszban elhelyezett értékekért, dolgokért, azok károsodásáért, eltűnéséért.

Baleset és egyéb esemény estén Bérbeadót azonnal értesíteni kell az eseményről. Baleset esetén Bérlő köteles maximális gondossággal eljárni a helyszínen és a közlekedési szituációt megnyugtatóan dokumentálni. A káreseményben részt vevő adatait el kell kérni, (tulajdonos(ok) neve, címe tanúk adatai, helyszínrajz, kárfelvételi jegyzőkönyv, és körbe kell fényképezni a balesetet, hogy a jelzőtáblák is láthatóak legyenek, illetve bizonyítható legyen a felelősség kérdése. Bérlő Bérbeadó sérelmére semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet, Bérlő nevében nem állapodhat meg.

Ha a kisbuszt megrongálják, ellopják, feltörik, akkor Bérbeadót kell először értesíteni az eseményről, aki elmondja a további teendőket. Bérbeadó munkatársa megy a helyszínre, Bérlő köteles út a helyszínen megvárni.

Bérlő és Bérbeadó átadási, átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a kisbusz felszerelését, tartozékait és az extrákat. Bérlő vállalja, hogy ezek eltűnése vagy megrongálódása esetén köteles a jegyzőkönyvben rögzített értéket megfizetni.

Bérbeadó fizeti a jármű utáni kötelező felelősség biztosítást, a Cascot, a gépjármű adót. Bérlő tudomásul veszi, a kisbusz ellopása esetén az abban az időpontban érvényes forgalmi értéket a Bérbeadónak megfizeti. Károkozás esetén a kaucióból kerül levonásra a CASCO önrésze, ami az Árak lapon feltüntetett összeg. A Casco összege lopáskárra nem vonatkozik, lopás esetén a kárt Bérlő viseli teljes egészében.

Ha a kisbuszban kár keletkezik a bérlés ideje alatt, Bérbeadó jogosult a teljes kaució összegét visszatartani a kár kijavításáig akkor is, ha a kár összege nem éri el a kaució összegét.

Ha a károk javítására a Casco biztosítás nem terjed ki a Bérlő a teljes kár összegének a megfizetésére kötelezett abban az esetben is, ha a kaució összege kisebb, mint az okozott kár összege. Ilyenkor Bérlő kötelessége a teljes kár megtérítése. A kár kijavítása után Bérlő és Bérbeadó elszámolnak egymással, ha a javítás összege nem éri el a kaució összegét, Bérbeadó a különbözetet visszaadja Bérlő részére. Ha a kár összege nagyobb, mint a kaució összege akkor Bérlőnek kell kifizetni a különbözetet.

Bérlő a kisbusz visszaadása során köteles igazolni az autópálya díjak megfizetését, ellenkező esetben Bérbeadó jogosult a kaució visszatartására. A kisbusz bérlés teljes időtartama alatt minden költség (parkolás, külföldi úthasználat, üzemanyag stb.) Bérlőt terhelik.

Bérlő a bérlési időszak alatt a kisbusz használatáért teljes felelősséget vállal, akár szabálytalan parkolás, akár esetleges gyorshajtás, illetve egyéb szabálysértések miatt. Ebből a célból Bérlő kifejezett hozzájárulását adja, hogy hatósági megkeresés esetén Bérbeadó a hatóságok részére átadja Bérlő személyes adatait. A bérlés időtartama alatt Bérlő vállalja a felelősséget a személye, illetve a kisbusszal kapcsolatos minden szabálysértési, illetve büntetőeljárással kapcsolatban. Ezen felül minden költség Bérlőt terheli a bérleti idő alatt elkövetett szabálysértések, illetve bűncselekményekkel kapcsolatosan felmerült költségekkel kapcsolatban is, például parkolási bírságok, gyorshajtás szabálysértés, behajtási bírság stb. A Bérlő az üzembentartónak elküldött ezen költségeket 3 napon belül köteles megfizetni. Bérbeadó nem köteles bizonyítási eljárást lefolytatni, ilyenre nem is kötelezhető!

Bérlő ezen szerződés aláírásával hozzájárul okmányai lemásolásához a bérlés bizonyítása céljából.

Bérlő a kisbuszt a bérleti szerződés lejártát követően az előre megbeszélt időpontban, az átvételkor rögzített állapotban és helyen visszaadni köteles. A normál amortizáció figyelembevételével, ha a kisbusz koszos, szennyezett, esetleg sérülések találhatók a járművön az ebből keletkező kárt Bérlő köteles megtéríteni. Ha Bérlő nem a bérleti szerződésnek megfelelően használja a bérelt kisbuszt, vagy azt nem szolgáltatja vissza a megbeszélt, illetve szerződésben rögzített határidőn belül, úgy Bérbeadónak jogában áll a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a kisbuszt a Bérlőtől akár az önhatalom eszközével élve a további kárenyhítés céljából visszavenni és a Bérlő költségén elszállítani. Abban az esetben is ez az eljárás lép életbe, ha a Bérlő a fennálló tartozását a felszólítás ellenére sem rendezi a megadott határidőn belül.

Bérlő köteles az előírt minőségű üzemanyaggal tankolni a kisbuszt. A tankolásokról kapott bizonylatot meg kell őrizni és azt kérésre Bérbeadó részére be kell mutatni. Az esetleges nem megfelelő minőségű üzemanyag, vagy félretankolás miatt keletkező bármilyen kár megtérítése Bérlő felelőssége.

Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

Bérbeadó tele tankolva, tisztán, kitakarítva adja át a kisbuszt és így is várja vissza.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérlő a bérleti szerződés lejártát követően nem hozza vissza a kisbuszt, vagy a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, illetve a késedelem okára nem ad magyarázatot, úgy Bérbeadó Bérlővel szemben feljelentést tesz és a kisbuszt körözteti. Ugyanígy járhat el abban az esetben is, ha a kisbusz követési rendszere elérhetetlenné válik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a gépjárművek GPS nyomkövetővel vannak ellátva és 0-24 órás távfelügyelet alatt állnak! A nyomkövető bármilyen módosítása, elérhetetlenné tétele bűncselekmény és hatósági eljárást von maga után.

Bérbeadó csak akkor ad bérbe Kisbuszt Bérlőnek ha Bérlő a fenti Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette, és önmagára nézve kötelező érvényűnek ismerte el, illetve fentieket aláírásával igazolta.