Kisbusz bérlés feltételei

Magánszemély esetén

 • Betöltött 21. életév.
 • Legalább 2 éves érvényes “B” kategóriás jogosítvány.
 • Érvényes személyi igazolvány.
 • Érvényes lakcímkártya.

Cég esetén

 • Eredeti aláírási címpéldány vagy aláírás minta
 • Cégbírósági bejegyzés
 • Céges bélyegző
 • 2 tanúval ellátott meghatalmazás (cég által meghatalmazott személy esetén)
 • Gépjárművezető(k) személyes okmányai (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • legalább 2 éves érvényes “B” kategóriás jogosítvány)
 • betöltött 21. életév

Mit tartalmaznak a feltüntetett árak:

 • a kisbusz bérleti díját,
 • az egész éves Magyarországra érvényes autópálya matricát,
 • a kötelező és CASCO biztosítást,
 • a szerviz díjakat, amely 0-24 „Assistance” szolgáltatást tartalmaz,
 • évszaknak megfelelő gumiabroncsot, hóláncot,
 • működési költségeket.

Az árak nem tartalmazzák:

 • üzemanyag költséget (a kisbuszt tele tankolva adjuk át és tele tankolva kérjük vissza)
 • külföldi autópálya matrica díjakat,
 • parkolási díjakat,
 • nem rendeltetésszerű használatból eredő károk vagy rongálás összegét,
 • bírságok összegét: gyorshajtás, parkolás, külföldi útdíjak elmulasztása stb. Bírság esetén kezelési költséget számítunk fel.

A bérleti díjon felül felmerülő költségek:

Takarítási költség nettó 10.000 Ft. Ha szennyeződött a kárpit, a tisztítása további költségeket von maga után!

Kaució: 125.000,-Ft/gépjármű, amelyet ha nem történt káresemény a bérlés végén visszaadunk Önnek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy károkozás esetén a kaucióból kerül levonásra a CASCO önrésze, ami vagy 125.000,-Ft.

Amennyiben a bérelt gépjárművét nemcsak belföldön, de más országokban is használni kívánja, ezt az autófoglaláskor kérjük jelezze munkatársunknak. A gépjárművekkel Európai Unión kívüli országokba be, illetve átutazni tilos!

Gépjárműveinken állatot szállítani és dohányozni tilos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a gépjárművek GPS nyomkövetővel vannak ellátva és 0-24 órás távfelügyelet alatt állnak!

A feltüntetett árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFA-t és forintban értendők. 30 napnál hosszabb idejű bérlés esetén kérjen egyedi árajánlatot. Minden megkezdett 24 óra számít 1 bérleti napnak.

A kisbusz bérleti díja napi átlag 300km utazást tartalmaz belföldi, illetve külföldi használat estén e fölött külön díjat számolunk fel.

Kisbusz bérlés feltételei

Amennyiben a bérelt gépjárművét nemcsak belföldön, de más országokban is használni kívánja, ezt az autófoglaláskor kérjük jelezze munkatársunknak. A gépjárművekkel Európai Unión kívüli országokba be, illetve átutazni tilos!

Gépjárműveinken állatot szállítani és dohányozni tilos!

A feltüntetett árak nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFA-t és forintban értendők. 30 napnál hosszabb idejű bérlés esetén kérjen egyedi árajánlatot. Minden megkezdett 24 óra számít 1 bérleti napnak.

A kisbusz bérleti díja napi átlag 300km utazást tartalmaz belföldi, illetve külföldi használat estén e fölött külön díjat számolunk fel. (például: 10nap 3000Km utazást tartalmaz)

A járművet vezető személynek érvényes jogosítvánnyal és egyéb személyi iratokkal kell rendelkeznie ezt a Bérbeadó a Bérlő hozzájárulásával le is másolja (ez szükséges a bérlés esetleges bizonyításához)

A Bérbeadó vállalja, hogy a kisbuszt tisztán, az évszaknak megfelelően, előre felkészített kiváló műszaki és esztétikai állapotban, tele tankolva adja át az előre megbeszélt extrákkal.

A Bérlő vállalja, hogy a kisbuszt ugyanilyen állapotban, tisztán, tele tankolva adja vissza. Ha esetleg a jármű szennyezett, vagy nincs tele tankolva, illetve sérülés található a járművön akkor az áraknál feltüntetett pótdíj lesz felszámolva. Ha minden rendben van akkor Bérbeadó a kifizetett kauciót hiánytalanul visszaadja.

Kisbusz Bérlő köteles a bérelt kisbuszt és tartozékait a használati, illetve kezelési útmutató szerint megismerni, és az útmutató szerint óvni, használni. A Bérlő a kisbusz használata során minden felmerült kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Ugyanígy anyagi felelősséggel tartozik minden a bérlés során átadott tartozékért és tárgyért.

Bérlő köteles a járművet védeni a rongálástól. Ha nem használja a kisbuszt akkor azt be kell zárni, ablakok felhúzását ellenőrizni és a riasztót bekapcsolni. Tilos bármilyen rövid időre is a járműben értékeket látható helyen elöl hagyni, mivel ez előidézheti az alkalomszerű betörést a járműbe. A parkolás során törekedni kell rá, hogy forgalmas kivilágított, őrzött parkolóban, vagy zárt helyen hagyjuk a kisbuszt. A parkolást, lezárást teljes körültekintéssel kell végrehajtani.

A kisbuszt tilos:

 • Tilos bűncselekmény elkövetésére használni, amelyet a BTK tilt, illetve büntetni rendel.
 • Tilos a kisbuszt alkohol, vagy bármilyen drog, gyógyszer hatása alatt beindítani, illetve vezetni.
 • Más személynek bérbe adni, illetve kölcsön adni akár rövid időre is.
 • Személy, illetve teherszállításra a Bérbeadó tudta és engedélye nélkül használni.
 • Versenyzésre, illetve bármilyen a szerződésben rögzített módtól való eltérő dologra használni.
 • Tilos más járműveket, pótkocsit, lakókocsit a bérelt kisbusszal vontatni kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten ezzel a céllal adta bérbe a járművet.
 • A hűtőfolyadék, kenőolaj, fékfolyadék kritikus szint alá csökkenése, vagy elfolyása esetén tilos a járművet tovább használni. Ilyen probléma esetén a kisbuszt azonnal le kell állítani az út szélére lehúzódva. Ilyenkor le kell állítani a motort is és haladéktalanul értesíteni kell Bérbeadót a műszaki hibáról.

Bérlő feladata a bérlési idő alatt a kisbusz napi átvizsgálása indulás előtt. Bérbeadó minden bérbeadás előtt műszaki szempontból átvizsgálja az autót és minden szükséges cserét, utántöltést és beállítást elvégez. A kisbusz javítása Bérbeadót terheli kivéve, ha Bérlő terhére felróható a meghibásodás. Ilyen eset lehet a nem rendeltetésszerű használat, illetve, ha meghibásodás esetén a járművel tovább halad és azt nem állítja le. Célszerű a bérelt jármű használati utasítását átolvasni, és a jármű működését megismerni.

Ha a meghibásodás a Bérlőnek felróható okból következik be akkor Bérlő köteles Bérbeadó részére a szállítási, műszaki mentési, illetve a javítási költséget megfizetni. Javítást Bérlő nem végezhet a járművön, illetve tilos a jármű motorjának bármilyen megbontása, alkatrész ki, illetve beszerelése, cseréje.

Bérbeadó nem felelő azon károkért, amelyek Bérlőt érhetik a kisbusz meghibásodása esetén, közvetlenül, illetve közvetetten.

Ha műszaki meghibásodás következik be Bérlő köteles Bérbeadót azonnal értesíteni. A kisbusz javítása amennyiben a meghibásodás nem Bérlő felelősége, Bérbeadót terheli. Bérbeadó vállalja, hogy 24 órán belül vagy helyszíni javítással, vagy csere kisbusszal a problémát elhárítja. Műszaki hiba esetén Bérlőnek felmerült plusz költségek (utazás, szállásdíj stb.) Bérbeadóra nem hárítható át, ezeket Bérbeadónak nem kell kifizetni. Ezeket a károkat a Bérlő által külön megkötött utazási biztosítás kifizeti.

Bérbeadó nem felelős a Bérlő által a kisbuszban elhelyezett értékekért, dolgokért, azok károsodásáért, eltűnéséért.

Baleset és egyéb esemény estén Bérbeadót azonnal értesíteni kell az eseményről. Baleset esetén Bérlő köteles maximális gondossággal eljárni a helyszínen és a közlekedési szituációt megnyugtatóan dokumentálni. A káreseményben részt vevő adatait el kell kérni, (tulajdonos(ok) neve, címe tanúk adatai, helyszínrajz, kárfelvételi jegyzőkönyv, és körbe kell fényképezni a balesetet, hogy a jelzőtáblák is láthatóak legyenek, illetve bizonyítható legyen a felelősség kérdése. Bérlő Bérbeadó sérelmére semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet, Bérlő nevében nem állapodhat meg.

Ha a kisbuszt megrongálják, ellopják, feltörik, akkor Bérbeadót kell először értesíteni az eseményről, aki elmondja a további teendőket. Bérbeadó munkatársa megy a helyszínre, Bérlő köteles út a helyszínen megvárni.

Bérlő és Bérbeadó átadási, átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a kisbusz felszerelését, tartozékait és az extrákat. Bérlő vállalja, hogy ezek eltűnése vagy megrongálódása esetén köteles a jegyzőkönyvben rögzített értéket megfizetni.